joi, 21 ianuarie 2016

SUSPENDAREA TEMPORARĂ A PUNCTULUI DE LUCRUAglomerația excesivă de la mijlocul lunii noiembrie 2015 încoace, pentru înscrierea urmașilor foștilor refugiați, a perturbat activitatea Punctului de lucru din București al AFOR 1940-1947. Funcționarea sa în incinta unei importante instituții de cultură poate astfel deranja desfășurarea corespunzătoare a menirii nobile a acesteia. Nu ne putem permite să periclităm existența Punctului nostru de lucru. Această situație ne obligă să suspendăm temporar activitatea Punctului de lucru până spre a doua jumătate a lunii martie 2016, să ne restrângem la problemele interne curente ale Asociației. Încercăm să introducem o anumită ordine în aglomerație, prin procedura descrisă în cele ce urmează.
                              
DEMERSURI  PENTRU  URMAȘII NOȘTRI
          Asociația Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947), persoană juridică înregistrată, este singura din țară care prin Statutul și Programul propriu a înființat în cadrul ei grupul Membrilor de Familie ai Refugiaților (MFR). Acum a devenit necesară creșterea numerică și calitativă a acestui grup pentru a ne înscrie în demersurile privind stabilirea unor drepturi legale nu numai pentru soțul/soția supraviețuitoare ci și pentru urmașii de gradul I. În prima fază primim înscrieri de foști refugiați care nu sunt înscriși în alte asociații de refugiați, împreună cu urmașii lor de gradul I, din București și din țară. În procesarea datelor vom acorda prioritate celor care au ambii părinți foști refugiați, în viață, titulari în baza Legii nr.189/2000, apoi celor cu numai unul dintre părinți în această situație. Cea mai clară dovadă a calității de urmaș este existența părinților foști refugiați. După depășirea acestei faze, vom primi și pe  ceilalți urmași de gradul I, ai căror părinți sunt decedați. Această ordonare nu va întârzia cu nimic finalizarea acțiunii. Atragem atenția că datele personale ale foștilor refugiați și ale urmașilor de gradul I trebuie să fie absolut exacte, declarate pe proprie răspundere, sub sancțiunile penale de fals în acte.    PENTRU ÎNSCRIEREA FOȘTILOR REFUGIAȚI sunt necesare : copia actului de identitate (B.I./C.I.), copia de pe Hotărârea (Decizia) Casei de Pensii în baza Legii 189/2000, copia de pe talonul de pensie recent, Adeziunea /Cererea de înscriere pentru foștii refugiați.    PENTRU ÎNSCRIEREA URMAȘILOR DE GRADUL I este necesară numai copia de pe C.I.(B.I) și Adeziunea/Cererea de înscriere a urmașilor în grupul MFR. Formularele tip ale celor 2 feluri de Adeziuni se extrag de pe internet, fiind expuse aici, alăturat – formularul mare pentr refugiați și formularul mic pentru urmași. Completați citet datele personale și de contact (adresa, telefonul).     Tot aici alăturat, pe internet, sunt postate și formularele fiscale 230 și 200 pentru direcționarea cotei de 2% din impozitul pe salarii (230) sau/și venit (200) în favoarea Asociației noastre. Pe aceste formulare de pe internet sunt înscrise datele de identificare a AFOR (codul de înregistrare fiscaăl și contul bancar), formularele trebuind completate numai cu datele și adresa Dvs. Completarea și depunerea acestor formulare vine în sprijinul Asociației fără nici o cheltuială bănească. Ele se completează și se înregistrează în 2 exemplare la Administrația Financiară (ANAF) din raza domiciliului Dvs., primul exemplar rămâne la Registratură, iar al doilea exemplar se trimite la Asociație, în completarea actelor de înscriere. Ar fi necesar ca fiecare înscriere să fie însoțită și de 1-2 exemplare de formulare fiscale pentru cota de 2%. Depunerea lor contribuie și la ordinea de prioritate a efectuării înscrierilor. Actele de înscriere și exemplarele 2 ale formularelor 2% se vor expedia prin poștă, recomandat cu confirmare, pe adresa:
 ASOCIAȚIA FOȘTILOR REFUGIAȚI (AFOR1940-1947), Bdul.N.TITULESCU NR.14,BL.21,SC.B,AP.79,  SECTOR 1, OF.POȘTAL 2, COD 011142, BUCUREȘTI, DAR 
 N U M A I    D U P Ă depunerea în contul bancar al Asociației de la LIBRA BANK București, cont indicat alăturat pe internet, a sumei de 100 lei, cu păstrarea chitanței bancare și transimiterea ei în copie în plicul cu acte. Suma reprezintă acoperirea taxelor de înscriere a refugiaților și urmașilor, cotizațiile pe circa 8-12 luni, în funcție de cuantumul indemnizației de refugiat, ce va fi calculat individual, eventualele diferențe intrând la “contribuții benevole”. Precizarea individuală a acestor date se va face în Legitimațiile de membru sau separat, până la emiterea acestora.   VĂ RUGAM    RESPECTAȚI  CU ATENȚIE  ACEASTĂ  PROCEDURĂ, SĂ  INFORMAȚI  ASUPRA  EI  ȘI  PE ALȚII  ÎN CAUZĂ. NU AVEM  POSIBILITATEA  CONVORBIRILOR  ASUPRA  SITUAȚIILOR  INDIVIDUALE.  NU  PUTEM  PRIMI VIZITE  LA  SEDIUL  ADMINISTRATIV  AL  ASOCIAȚIEI  DE LA ADRESA SUSMENȚIONATĂ. SINGURA FACILITATE  POSIBILĂ  ESTE  DEPUNEREA PERSONALĂ  A  PLICULUI  ÎN  CUTIA  POȘTALĂ  DE LA  ADRESA  SUSMENȚIONATĂ,  SAU  CA  EXCEPȚIE, PREDAREA  PERSONALĂ  A PLICULUI. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu