duminică, 8 noiembrie 2015

DIN ACTIVITĂŢILE RECENTE ALE ASOCIAȚIEI FOȘTILOR REFUGIAȚI (AFOR 1940-1947)În după amiaza zilei de 2 noiembrie 2015 s-au desfășurat lucrările celei de a V-a Adunări Generale a Asociației Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947), în același cadru ospitalier al Aulei “Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române.  
Adunarea a început cu înălțarea rugăciunii și a cuvântului de binecuvântare al venerabilului nostru membru, nonagenarul Părinte–Profesor  Nicolae Bordașiu, Președintele Colegiului de Onoare al Asociației, care ne-a oferit și un profund cuvânt de introducere în lucrările Adunării, inspirat de experiența sa personală ca fost refugiat. Adunarea a marcat cea de a treia zi de doliu național în memoria victimelor tragediei de la clubul “Colectiv”, printr-un moment de reculegere, urmat de pomenirea nominală a celor 16 foști colegi de Asociație care au încetat din viață de la Adunarea precedentă.
A urmat Raportul asupra situației financiare și Raportul Comisiei de Cenzori, depuse și validate la Administrația Financiară, care consemnează situația corespunzătoare a Asociației.
Președintele Fondator al Asociației, prof.dr.Alexandru Porțeanu, a prezentat situația de ansamblu a Asociației privind preocupările și obiectivele ei, activitatea desfășurată și rezultatele sale, ce au condus la unele realizări notabile, a asigurat desfășurarea ei curentă, dar ne semnalează și unele probleme în care persistă dificultăți, îndeosebi de ordin organizatoric. Au fost consemnate activitățile și lucrările administrative și organizatorice de la Punctul de lucru, de la sediul Asociației, din București și din țară, remarcându-se dezvoltarea notabilă a celor din urmă, datorată îndeosebi prezenței noastre pe internet, postată de vrednicul nostru coleg, Florin Hălălău.
  Punctul nostru de lucru a făcut un notabil “pas înainte” prin instalarea sa generoasă în eleganta sală de conferințe “Mircea Eliade” a Bibliotecii Metropolitane, frecventată constant de un public iubitor de cultură pentru manifestările de calitate superioară. În această sală vom putea și noi desfășura atât activitatea Punctului de lucru, cât și manifestări culturale specifice.
S-au efectuat noi înscrieri de membri în Asociație (foști refugiați și membri de   familie), al căror număr îl depășește pe cel al colegilor plecați spre veșnicie.
În ultimii ani au fost desfășurate o serie de deplasări în țară, la Casele Județene de Pensii, întâlniri cu membri și cu alți refugiați (Constanța, Tulcea, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Galați, Călărași, Brașov, Arad, Dolj ș.a.), participări la activități publice, cultural-științifice. Am reușit să construim – desigur, în  timp – relații bune cu C.N.P.A.S., cu conducerea centrală a A.F.D.P.R., cu organizații sau asociații județene de foști deportați și persecutați etnic (Oradea, Brașov, Ploiești, Slobozia). Vom aborda în viitorul apropiat alte câteva direcții noi ale unor asemenea acțiuni, promovând principialitatea și colegialitatea acestor relații, în vederea accentuării vizibilității Asociației noastre  în planul social-cultural al societății românești.
 La 28 iunie 2015 a fost marcată comemorarea celor 75 de ani de la declanșarea Marelui Refugiu Românesc, la Sesiunea Științifică Națională a “Zilelor Andrei Șaguna”.
 La prelegerea de la Colegiul Național de Apărare despre Marele Refugiu Românesc a participat un auditoriu numeros format din personalități de rang superior, politic și militar. La 27 februarie 2015, Asociația noastră a organizat o manifestare culturală publică la Societatea “Progresul Silvic”, consacrată activității publicistice deosebite a dlui.ing.Aurel Ungur, distins coleg nonagenar al nostru. O remarcabilă activitate publicistică a  desfășurat în ultimii ani vrednicul nostru coleg Ioan Sorin Boldea, inclusiv cu mențiuni interesante ale trăirii refugiului.
Cunoscutul si apreciatul arhitect dr.Alexandru Budișteanu a publicat remarcabilul volum memorialistic Sub patru regimuri, pe toate continentele (600 p.), care dedică trei capitole dense evocării mediului social-cultural de la Bâlți, dramei de proporții a refugiului basarabean, în pagini ce se înscriu la loc de frunte în literatura Marelui Refugiu Românesc. Pe aceiași linie social-culturală și istorică se înscrie și interviul Președintelui  Asociației  publicat  în  apreciata  revistă    Observator  cultural (24 sept.2015), constând într-o interesantă discuție ce face o paralelă de actualitate deosebită între Marele Refugiu Românesc și marile mișcări demografice ale imigrației ce implica azi Europa și întreaga lume.
În problemele atât de complexe ale despăgubirilor în baza Legii nr.9/1998 și mai ales ale Legii nr.290/2003, Asociația noastră a fost la dispoziția membrilor interesați, sprijinind clarificarea situației reale a cauzelor analizate, cu recomandări procedurale adecvate și cu un accent deosebit pe cunoașterea Legii nr.165/2013; tot astfel și a Legii nr,255/2015, în materia ei de reglementare.
Cea mai importantă realizare a Asociației noastre, obținută după peste 7 ani de mari eforturi (mai 2008-iunie 2015), de la procedurile prealabile la cele judiciare până la Înalta Curte de Casație și Justiție, apoi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (sept.2014), s-a încheiat prin dublarea îndemnizațiilor tuturor celor aproape 110.000 foști refugiați; ea aduce un spor substanțial pentru o bună parte dintre ei, un spor din păcate mai modest pentru ceilalți, dar și o nedreptate pentru soții/soțiile supraviețuitoare. Rămâne însă preucupant și faptul că, prin coroborarea cu alte măsuri legislative, s-a creiat din nou discriminarea noastră și astfel ea se menține în continuare ca o temă de acțiune în perspectiva apropiată. Tot din păcate, nu pot fi trecute cu vederea nici împotrivirile venite chiar din rândurile unor foști refugiați, îndeosebi la începuturile acestor demersuri, cărora le sunt imputabile daunele considerabile provocate de autorii acestor împotriviri.
Dinamica organizatorică a Asociației nostre va trebui dezvoltată, valorificând faptul că în București avem cel mai mare bazin de noi înscrieri, precum și prin activizarea grupului membrilor de familie. În tematica acțiunilor culturale a fost introdusă întâmpinarea Centenarului Marii Uniri a României Moderne (2018-2020). Statutul Asociației noastre va fi completat cu un Regulament intern de funcționare, adaptat condițiilor actuale ale activității. Noile Legitimații de Membru ale Asociației noastre vor simboliza o identitate proprie mai pronunțată.
          Activitatea Asociației din ultimii ani poate fi considerată ca acceptabilă cu unele rezerve, în condițiile de desfășurare încă insuficiente, dar și ale celor neutilizate la capacitatea lor reală.
În legatură cu toate aceste probleme a urmat punctul din ordinea de zi rezervat Discuțiilor, în cursul cărora au fost reținute observațiile, sugestiile și propunerile unora dintre participanți.
La punctul rezervat unor Chestiuni organizatorice, au fost prezentate probleme ale funcționării Colegiului Director, Colegiului de Onoare, dar îndeosebi ale dificutăților Biroului Executiv. În acest sens, dl.Florin Hălălău a fost promovat din funcția de membru în aceia de Vicepreședinte pentru problemele de comunicare; dl.Marius Ardeleanu a fost promovat din funcția de membru în aceea de Secretar al Biroului Executiv; dl.Tiberiu Munteanu a fost ales în funcția de membru al Biroului, iar Comisia de Cenzori a fost completată cu 2 membri. S-a subliniat necesitatea unui vicepreședinte organizatoric. Președintelui Fondator al Asociației, care a funcționat ca Presedinte Executiv Delegat, și s-a prelungit mandatul ca Provizoriu, pentru intrarea în funcțiune a Secretariatului, preschimbarea Legitimațiilor, pentru noile demersuri de înlăturare a discriminării și coordonarea intregii activități executive.
          În încheierea Adunării Generale, Președintele a adresat cuvenitele  mulțumiri colegilor din conducere și numeroșilor membri care au sprijinit întreaga activitate, cu speranța și convingerea că aceasta se va dezvolta corespunzător în viitorul apropiat.
Un comentariu: