vineri, 16 mai 2014

Prelegere despre Marele Refugiu Românesc la Colegiul Naţional de Apărare

La 13 mai 2014, Colegiul Național de Apărare  a avut înscrisă în program prelegerea asupra fenomenului Marelui Refugiu Românesc, prezentată de istoricul prof.dr.Alexandru Porțeanu, Președintele Asociației Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947). Expunerea temei a fost primită cu interes de auditoriu, în prezența unor personalități de rang superior, politic și militar. În acest cadru a fost subliniată importanța funcției deosebite a educației și culturii istorice,a conștiinței istorice, ca elemente constitutive fundamentale ale afirmării identității poporului român în lumea contemporană. Prelegerea a înfățișat și unele coordonate de ansamblu, cu caracter geopolitic, comparativ, inclusiv unele aspecte militare ale temei istorice abordate, punând accentul pe caracteristicile generale sau specifice ale Marelui Refugiu Românesc, în varietatea ipostazelor sale sociale, zonale, cronologice. Autorul a înfățișat sintetic desfășurarea și urmările acestui amplu fenomen până în zilele noastre, cu unele date și considerații asupra situației foștilor refugiați, a Asociației civice care îi reprezintă. A fost subliniată ideea cunoașterii, a cercetării științifice și a mediatizării corespunzătoare a unui capitol de istorie încă insuficient cunoscut, inclusiv semnificația transmiterii mesajului acestuia spre viitor. Evenimentul marchează un moment notabil al prezenței Asociației Foștilor Refugiați în actualitatea funcției publice care îi revine.

sâmbătă, 22 februarie 2014

2% pentru AFOR 1940-1947

Pînă la data de 15 mai aveţi posibilitatea să redirecţionaţi 2% din impozitul pe 2013 către  Asociaţia Foştilor Refugiaţi AFOR 1940-1947. Toţi cei care doresc să ne sprijine o pot face completînd formularul alăturat (230 sau 200 după caz) şi trimiţîndu-l, împreună cu o copie a fişei fiscale primite de la angajator, administraţiei financiare de pe raza teritorială, printr-o scrisoare recomandată sau direct prin depunere la registratură. Codul de identificare fiscală este 25340180, iar contul RO88 BREL 0002 0002 5079 0100 deschis la Libra Bank. Vă mulţumim!