duminică, 27 octombrie 2013

ASOCIAŢIA FOŞTILOR REFUGIAŢI (AFOR 1940-1947) PROMOVEAZĂ NOI CATEGORII DE MEMBRIÎn dimineaţa zilei de 26 octombrie 2013, în Aula “Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române a avut loc cea de a patra Adunare Generală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947), consacrată bilanţului mandatului  2009-2013 şi inaugurării următorului mandat al conducerii sale. Asociaţia a reuşit să se structureze în planul organizării proprii (în Bucureşti, în ţară şi în străinătate), îndeosebi după dobândirea personalităţii juridice. Direcţiile activităţii sale au vizat : consolidarea organizării, promovarea Asociaţiei în viaţa publică ; valorificarea moştenirii istorice a Marelui Refugiu Românesc, a învăţămintelor sale, la nivelul secolului XXI, axate pe principiile Drepturilor Omului ; reprezentarea activă a problemelor privind situaţia foştilor refugiaţi, a statutului lor legal, prezenţa lor în conştiinţa societăţii româneşti de azi ; transmiterea spre viitor a mesajului Marelui Refugiu Românesc. Astfel, s-au evidenţiat organizarea în 2010 a Sesiunii Naţionale  dedicată comemorării declanşării Marelui Refugiu Românesc (1940), participarea la o serie de manifestări cultural-ştiinţifice, publicarea de către membrii AFOR a unor lucrări memorialistice consacrate refugiului, activitatea pentru respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea situaţiei refugiaţilor, cea mai importantă fiind aceea pentru înlăturarea discrimării noastre. O preocupare constantă a fost înscrierea în Asociaţie a unor categorii de membri care să preia treptat destinele ei : soţi/soţii supravieţuitoare ale foştilor refugiaţi, urmaşi de gradele I IV, membri de familie, simpatizanţi, susţinători ş.a. Bilanţul de ansamblu al activităţii Asociaţiei nu a atins încă nivelul dorit, îndeosebi în privinţa organizării şi a participării membrilor la acţiunile ei. Majoritatea noii conduceri a Asociaţiei este formată din persoane care nu au fost refugiate propriu zis : o soţie supravieţuitoare, doi fii de foşti refugiaţi şi vicepreşedintele fără dezinenţă de fost refugiat. Au fost alese 2 comisii de lucru (pentru organizare şi cultural-educativă), au fost completate Colegiul de Onoare şi Comisia de cenzori, iar Colegiul Director rămâne cu un loc vacant. Nucleul activului valoros şi promovarea noilor generaţii vor permite  dezvoltarea întregii activităţi a Asociaţiei.
                                                                                              Prof.Dr.Alexandru Porţeanu
                                                                                                  Preşedinte Fondator


joi, 16 mai 2013

APELAsociaţia noastră face apel la sprijinirea ei de către membrii, susţinătorii şi simpatizanţii săi de pretutindeni, prin redirecţionarea cotei de 2% din impozitul pe salarii sau alte venituri, adică fără nici o plată efectivă din banii proprii. Această operaţiune se poate face prin completarea formularului fiscal 230 de către persoanele care realizează venituri din salarii, sau/şi prin completarea formularului fiscal 200 de către persoanele care realizaeza venituri din alte surse (chirii, terenuri, liber profesionişti - avocaţi, medici, drepturi de autor, experţi, tranzacţii financiare ş.a). Formularele 230 şi 200 sunt publicate alăturat, au gata imprimate datele de identificare necesare referitoare la Asociaţie, astfel încât binefăcătorii noştri mai au de completat doar datele lor personale şi semnătura + caseta anului financiar precedent. Formularele completate se depun anual până la 25 mai în dublu exemplar la Administraţia financiară de domiciliu sau la Asociaţie (AFOR 1940-1947), ori prin scrisoare recomandată într-un singur exemplar cu confirmare de primire pe adresa Administraţiei Financiare respective. Adm.Financiare au datele privind salariile şi celelalte venituri, inclusiv impozitele aferente, din care calculează cota de 2% pe care o virează în contul bancar al Asociaţiei înscris in formular.