marți, 29 iunie 2010

Comunicat de presă iunie 2010În zilele de 25-26 iunie 2010 s-au desfăşurat la Sfântu Gheorghe lucrările Simpozionului naţional 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc, organizat de Arhivele Naţionale şi Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, în cooperare cu Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) şi alte instituţii. Simpozionul a avut ca moderatori pe I.P.S.S. Părintele Arhiepiscop Ioan Sălăjan şi prof.dr.Alexandru Porţeanu, Preşedintele “AFOR 1940-1947”.

Comunicarea inaugurală a reprezentantului AFOR a fost intitulată 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc (1940-1947). Caracterul unitar şi specificul ipostazelor sale. Situaţia refugiaţilor de atunci până azi. Programul a cuprins 28 de comunicări ştiinţifice, dezbateri, lansarea şi prezentarea unor cărţi, înmânarea de premii acordate unor personalităţi culturale. Participanţii au fost istorici şi alţi specialişti din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Ploieşti, Braşov, Arad, Sibiu, Bacău, Tg. Mureş, Satu Mare, Gherla, Mehedinţi, Covasna, Harghita, Botoşani, inclusiv reprezentanţi ai unor asociaţii de refugiaţi şi ai Federaţiei românilor persecutaţi etnic (Cluj Napoca).Această reuniune a constituit principala manifestare pe ţară dedicată comemorării întregului Mare Refugiu Românesc. Marcarea declanşării acestuia prin instaurarea ocupaţiei sovietice în Basarabia şi nordul Bucovinei (28 iunie 1940) va fi urmată de comemorarea declanşării refugiului din nordul Transilvaniei (după 30 august 1940) si din Cadrilater (dupa 7 septembrie 1940). Aceste manifestări sunt menite a readuce în conştiinţa publică semnificaţiile unui capitol de amploare al istoriei României. Statutul actual al refugiaţilor este reglementat prin legislaţia în vigoare referitoare la persecuţiile etnice din trecut. Evenimentul a fost reflectat în săptămânalul regional de atitudine şi cultură Condeiul ardelean.

joi, 6 mai 2010

Comunicat de presă mai 2010

Recent a avut loc prima Adunare generală a ASOCIAŢIEI FOŞTILOR REFUGIAŢI (AFOR 1940-1947). Membrii ei au, în baza Legii nr.189/2000, statut de persoane persecutate din motive etnice, provenite din toate zonele Marelui Refugiu Românesc: Basarabia, nordul Bucovinei, Herţa, nordul Transilvaniei, Cadrilater. Asociaţia civică îşi propune să transmită mesajul învăţămintelor acelor grave evenimente, prin activităţi sociale şi cultural-educative în spiritul democrat al promovării Drepturilor Omului. Iniţiatorul şi Preşedintele ei este istoricul prof.univ.dr.Alexandru Porţeanu. Preşedintele Colegiului de Onoare este Acad.Gabriel Ştrempel, iar Preşedintele Onorific al Colegiului Director este dr.Ovidiu Bojor, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale. Noua Asociaţie îndeplineşte o funcţie asemănătoare celei a persoanelor ce au fost persecutate din motive politice. Societatea democratică din ţara noastră poate beneficia de valorile moral-politice, spirituale şi culturale pe care le reprezintă foştii persecutaţi din motive politice sau etnice.

duminică, 11 aprilie 2010

Înfiinţarea AFOR 1940-1947

Asociaţia Foştilor Refugiaţi ( AFOR 1940-1947 ) se constituie ca o organizaţie cuprinzând pe foştii refugiaţi din toate teritoriile României ocupate în 1940 şi 1944, adică nordul Transilvaniei, Basarabia, nordul Bucovinei, Herţa, Cadrilater, precum şi pe foştii refugiaţi din nordul Moldovei. La 2 februarie 2009 a fost încheiat şi semnat actul constitutiv, ca rezultat al acţiunii de organizare a foştilor refugiaţi, începută de Sucursala Bucureşti a Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic (FNRPE).