luni, 21 mai 2012

Comunicat de presă mai 2012

Cea de a treia Adunare generală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947), desfăşurată în Aula “Ion Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române la 12 mai 2012, s-a deschis cu un moment dedicat memoriei celor cinci membri ai Asociaţiei decedaţi în ultimul an, cel mai de seamă dintre ei fiind acad. Gabriel Ţepelea, personalitate de seamă a Marelui Refugiu Românesc. Primul punct al Adunării a fost consacrat marcării împlinirii celor 200 de ani de la răpirea Basarabiei (1812-2012) prin cuvântul comemorativ GÂND DE PIOASĂ ÎNCHINARE, prezentat în numele Asociaţiei de Preşedintele ei. În continuare Raportul asupra exerciţiului financiar 2011 al Asociaţiei şi Raportul Comisiei de cenzori au fost aprobate de Adunarea generală. Preşedintele a expus Adunării generale Raportul intitulat “Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) în anul 2011”. Aruncând o privire asupra întregii perioade precedente, Asociaţia s-a dovedit a fi viabilă şi necesară, dar principala dificultate continuă să fie insuficienta participare a membrilor la bunul ei mers. Este în mod deosebit regretabilă nerealizarea în 2011 a temei privind istoria Căminului Cultural “Avram Iancu” de la Muzeul Satului, inculsiv datorită unor deficienţe în cooperarea Asociaţiei cu conducerea Muzeului. Cu toate acestea, se poate constata un interes real faţă de AFOR, venit din diferite zone ale ţării şi chiar din străinătate. Participarea noastră la câteva acţiuni din ţară şi legăturile cu diverse zone au contribuit la mai bună cunoaştere a Asociaţiei, inclusiv la înscrierea unor noi membri din diferite localităţi. Avem şi membri din ţări situate în 3 continente, iar recent a apărut un articol despre Asociaţia noastră într-un ziar din New York. Cel mai important obiectiv al nostru din întreaga perioadă de la 2008 încoace, înlăturarea discriminării foştilor persecutaţi din motive etnice, are acum sorţi de reuşită. La discuţii asupra Raportului au participat un număr mai mare de membri comparativ cu anii precedenţi, care au relevat diferite aspecte şi probleme privind Asociaţia. În răspunsul său, Preşedintele a făcut precizările necesare, îndeosebi asupra cadrului legal al funcţionării Asociaţiei, al drepturilor foştilor refugiaţi şi îmbunătăţirii situaţiei lor, asupra apropiatei modificări a legislaţiei care ne priveşte (îndeosebi Legea 290/2003) ş.a. Proiectul de acţiuni ale Asociaţiei pe 2012 prevede, între altele, finalizarea demersurilor pentru înlăturarea discriminării, inaugurarea Secţiei de memorialistică şi documentare, implicarea AFOR în dezbaterea legislativă care ne interesează, promovarea grupului membrilor de familie ai foştilor refugiaţi, activarea colaborării cu Muzeul Satului, achiziţionarea unui film documentar, participarea la manifestări culturale în ţară, înscrierea de noi membri, inclusiv din ţară şi străinatate. ÎN CONCLUZIE se poate aprecia că Adunarea generală a AFOR pentru bilanţul activităţii din 2011 s-a desfăşurat în mod pozitiv, atât în privinţa îndeplinirii obligaţiilor procedurale, cât şi a analizei fondului lor în vederea îndeplinirii funcţiei sale destinată foştilor refugiaţi şi a realizării unei prezenţe mai active în viaţa noastră publică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu