luni, 25 aprilie 2011

Adunarea Generală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947)

În Aula Bibliotecii Academiei Române a avut loc la 18 aprilie 2011 Adunarea Generală anuală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947), consacrată analizei activităţii pe anul 2010. Raportul principal prezentat de Preşedintele Biroului Executiv, prof.dr.Alexandru Porţeanu, a evocat începuturile activităţii în urmă cu 4 ani, dificultăţile depăşite până la înfiinţarea Asociaţiei, devenită independentă, cu personalitate juridică proprie. Cea mai importantă realizare a AFOR în anul 2010 a fost stoparea proiectului de diminuare a drepturilor conferite foştilor refugiaţi în baza Legii nr.189/2000 ca persoane persecutate din motive etnice. AFOR a avut de asemenea rolul principal în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor consacrate marcării celor 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc şi de la impunerea Dictatului de la Viena. Raportul a relevat lipsurile privind participarea membrilor la activităţile Asociaţiei şi îndeosebi minusurile ce revin conducerii acesteia. Rezultate mulţumitoare s-au înregistrat prin înscrierea în AFOR a unui număr de membri din diferite oraşe şi zone din Ţară. Raportul asupra situaţiei economico-financiare a AFOR pe anul 2010, prezentat de vicepreşedintele de resort - dr.jur.Dim.Ionescu, expert financiar, a înfăţişat situaţia pozitivă în această privinţă, care este şi ea o urmare a înfiinţării Asociaţiei independente. A fost ales apoi un membru în Colegiul Director al Asociaţiei, dl.ing.dr.Mihai Cernuşcă. Au urmat prezentarea Proiectului de activităţi şi de Buget pe anul 2011, Discuţii şi Diverse. Un accent special va fi pus pe activitatea din domeniul organizatoric, iar dintre celelalte amintim: aniversarea Căminului Cultural “Avram Iancu” al refugiaţilor, iniţierea colecţiei Memoria Marelui Refugiu Românesc, elaborarea documentarului Bucureştiul – centru al Marelui Refugiu Românesc, pregătirea unui Buletin informativ trimestrial al foştilor refugiaţi, acţiuni privind situaţia foştilor refugiaţi (cu precădere pentru membrii AFOR) ş.a.


Această a doua Adunare Generală anuală a AFOR a exprimat dezvoltarea realizată de Asociaţie după transformarea ei în entitate organizatorică independentă, reprezentativă pentru numărul şi calitatea foştilor refugiaţi cu domiciliul actual în Capitală, în zona metropolitană şi adiacentă, în împrejurimi, în Ţară şi din străinătate. (vezi foto)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu