luni, 16 noiembrie 2009

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Membrii Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) au următoarele drepturi şi obligaţii:
(a) dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi respecta Statutul Asociaţiei, de a achita cotizaţia de membru, de a-şi exercita toate celelalte îndatoriri ce le revin.
(b) dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi participa la activitatea Asociaţiei, la Adunările generale, la celelalte întruniri şi manifestări ale acesteia, de a contribui şi a se implica în susţinerea şi realizarea obiectivelor ei; obligaţia de a se strădui să fie cât mai activi posibil, de a evita pasivitatea, de a nu se complace ca scopurile Asociaţiei să fie realizate fără participarea fiecărui membru al ei;
(c) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei, conform normelor statutare, pe baza propriei lor activităţi. Activitatea lor în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei se desfăşoară pe baza propriei opţiuni liber consimţite, a disponibilităţii de a contribui la buna funcţionare a Asociaţiei, a nivelului corespunzător de conştiinţă asociativă care justifică promovarea lor.
Această activitate nu este remunerată, nu poate avea ca scop dobândirea unor beneficii materiale personale;
(d) obligaţia de a respecta hotărârile Adunărilor generale şi cele ale organelor de conducere, administrare şi control, de a acţiona pentru realizarea lor. Hotărârile adoptate în mod democratic vor trebui acceptate şi aplicate în acelaşi mod, inclusiv de către cei care s-au abţinut ori au votat împotriva lor;
(e) dreptul de a se adresa organelor de conducere, administrare şi control în sensul celor de mai sus, de a primi răspunsurile corecte, legale şi statutare la chestiunile sesizate sau propuse spre soluţionare;
(f) dreptul şi obligaţia de a se îngriji în mod special de asigurarea relaţiilor de respect reciproc, a climatului de cooperare colegială între membri, a valorificării spiritului şi capacităţii asociative a acestora, care constituie condiţii strict necesare pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. O atenţie deosebită se va acorda evitării şi înlăturării prompte a oricărui factor perturbator, a oricărei atitudini contrare scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu