luni, 12 iulie 2021

Comunicat

Asociația Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947) a încetat colaborarea cu LIBRA BANK la data de 06.07.2021.

Contul bancar al AFOR de la LIBRA BANK a fost desființat. În consecință, plata cotizațiilor și altor operațiuni se va face pe adresa poștală a AFOR, sau direct, cu un telefon prealabil, după 20 septembrie 2021.

joi, 21 ianuarie 2016

SUSPENDAREA TEMPORARĂ A PUNCTULUI DE LUCRUAglomerația excesivă de la mijlocul lunii noiembrie 2015 încoace, pentru înscrierea urmașilor foștilor refugiați, a perturbat activitatea Punctului de lucru din București al AFOR 1940-1947. Funcționarea sa în incinta unei importante instituții de cultură poate astfel deranja desfășurarea corespunzătoare a menirii nobile a acesteia. Nu ne putem permite să periclităm existența Punctului nostru de lucru. Această situație ne obligă să suspendăm temporar activitatea Punctului de lucru până spre a doua jumătate a lunii martie 2016, să ne restrângem la problemele interne curente ale Asociației. Încercăm să introducem o anumită ordine în aglomerație, prin procedura descrisă în cele ce urmează.
                              
DEMERSURI  PENTRU  URMAȘII NOȘTRI
          Asociația Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947), persoană juridică înregistrată, este singura din țară care prin Statutul și Programul propriu a înființat în cadrul ei grupul Membrilor de Familie ai Refugiaților (MFR). Acum a devenit necesară creșterea numerică și calitativă a acestui grup pentru a ne înscrie în demersurile privind stabilirea unor drepturi legale nu numai pentru soțul/soția supraviețuitoare ci și pentru urmașii de gradul I. În prima fază primim înscrieri de foști refugiați care nu sunt înscriși în alte asociații de refugiați, împreună cu urmașii lor de gradul I, din București și din țară. În procesarea datelor vom acorda prioritate celor care au ambii părinți foști refugiați, în viață, titulari în baza Legii nr.189/2000, apoi celor cu numai unul dintre părinți în această situație. Cea mai clară dovadă a calității de urmaș este existența părinților foști refugiați. După depășirea acestei faze, vom primi și pe  ceilalți urmași de gradul I, ai căror părinți sunt decedați. Această ordonare nu va întârzia cu nimic finalizarea acțiunii. Atragem atenția că datele personale ale foștilor refugiați și ale urmașilor de gradul I trebuie să fie absolut exacte, declarate pe proprie răspundere, sub sancțiunile penale de fals în acte.    PENTRU ÎNSCRIEREA FOȘTILOR REFUGIAȚI sunt necesare : copia actului de identitate (B.I./C.I.), copia de pe Hotărârea (Decizia) Casei de Pensii în baza Legii 189/2000, copia de pe talonul de pensie recent, Adeziunea /Cererea de înscriere pentru foștii refugiați.    PENTRU ÎNSCRIEREA URMAȘILOR DE GRADUL I este necesară numai copia de pe C.I.(B.I) și Adeziunea/Cererea de înscriere a urmașilor în grupul MFR. Formularele tip ale celor 2 feluri de Adeziuni se extrag de pe internet, fiind expuse aici, alăturat – formularul mare pentr refugiați și formularul mic pentru urmași. Completați citet datele personale și de contact (adresa, telefonul).     Tot aici alăturat, pe internet, sunt postate și formularele fiscale 230 și 200 pentru direcționarea cotei de 2% din impozitul pe salarii (230) sau/și venit (200) în favoarea Asociației noastre. Pe aceste formulare de pe internet sunt înscrise datele de identificare a AFOR (codul de înregistrare fiscaăl și contul bancar), formularele trebuind completate numai cu datele și adresa Dvs. Completarea și depunerea acestor formulare vine în sprijinul Asociației fără nici o cheltuială bănească. Ele se completează și se înregistrează în 2 exemplare la Administrația Financiară (ANAF) din raza domiciliului Dvs., primul exemplar rămâne la Registratură, iar al doilea exemplar se trimite la Asociație, în completarea actelor de înscriere. Ar fi necesar ca fiecare înscriere să fie însoțită și de 1-2 exemplare de formulare fiscale pentru cota de 2%. Depunerea lor contribuie și la ordinea de prioritate a efectuării înscrierilor. Actele de înscriere și exemplarele 2 ale formularelor 2% se vor expedia prin poștă, recomandat cu confirmare, pe adresa:
 ASOCIAȚIA FOȘTILOR REFUGIAȚI (AFOR1940-1947), Bdul.N.TITULESCU NR.14,BL.21,SC.B,AP.79,  SECTOR 1, OF.POȘTAL 2, COD 011142, BUCUREȘTI, DAR 
 N U M A I    D U P Ă depunerea în contul bancar al Asociației de la LIBRA BANK București, cont indicat alăturat pe internet, a sumei de 100 lei, cu păstrarea chitanței bancare și transimiterea ei în copie în plicul cu acte. Suma reprezintă acoperirea taxelor de înscriere a refugiaților și urmașilor, cotizațiile pe circa 8-12 luni, în funcție de cuantumul indemnizației de refugiat, ce va fi calculat individual, eventualele diferențe intrând la “contribuții benevole”. Precizarea individuală a acestor date se va face în Legitimațiile de membru sau separat, până la emiterea acestora.   VĂ RUGAM    RESPECTAȚI  CU ATENȚIE  ACEASTĂ  PROCEDURĂ, SĂ  INFORMAȚI  ASUPRA  EI  ȘI  PE ALȚII  ÎN CAUZĂ. NU AVEM  POSIBILITATEA  CONVORBIRILOR  ASUPRA  SITUAȚIILOR  INDIVIDUALE.  NU  PUTEM  PRIMI VIZITE  LA  SEDIUL  ADMINISTRATIV  AL  ASOCIAȚIEI  DE LA ADRESA SUSMENȚIONATĂ. SINGURA FACILITATE  POSIBILĂ  ESTE  DEPUNEREA PERSONALĂ  A  PLICULUI  ÎN  CUTIA  POȘTALĂ  DE LA  ADRESA  SUSMENȚIONATĂ,  SAU  CA  EXCEPȚIE, PREDAREA  PERSONALĂ  A PLICULUI. 
duminică, 8 noiembrie 2015

DIN ACTIVITĂŢILE RECENTE ALE ASOCIAȚIEI FOȘTILOR REFUGIAȚI (AFOR 1940-1947)În după amiaza zilei de 2 noiembrie 2015 s-au desfășurat lucrările celei de a V-a Adunări Generale a Asociației Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947), în același cadru ospitalier al Aulei “Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române.  
Adunarea a început cu înălțarea rugăciunii și a cuvântului de binecuvântare al venerabilului nostru membru, nonagenarul Părinte–Profesor  Nicolae Bordașiu, Președintele Colegiului de Onoare al Asociației, care ne-a oferit și un profund cuvânt de introducere în lucrările Adunării, inspirat de experiența sa personală ca fost refugiat. Adunarea a marcat cea de a treia zi de doliu național în memoria victimelor tragediei de la clubul “Colectiv”, printr-un moment de reculegere, urmat de pomenirea nominală a celor 16 foști colegi de Asociație care au încetat din viață de la Adunarea precedentă.
A urmat Raportul asupra situației financiare și Raportul Comisiei de Cenzori, depuse și validate la Administrația Financiară, care consemnează situația corespunzătoare a Asociației.
Președintele Fondator al Asociației, prof.dr.Alexandru Porțeanu, a prezentat situația de ansamblu a Asociației privind preocupările și obiectivele ei, activitatea desfășurată și rezultatele sale, ce au condus la unele realizări notabile, a asigurat desfășurarea ei curentă, dar ne semnalează și unele probleme în care persistă dificultăți, îndeosebi de ordin organizatoric. Au fost consemnate activitățile și lucrările administrative și organizatorice de la Punctul de lucru, de la sediul Asociației, din București și din țară, remarcându-se dezvoltarea notabilă a celor din urmă, datorată îndeosebi prezenței noastre pe internet, postată de vrednicul nostru coleg, Florin Hălălău.
  Punctul nostru de lucru a făcut un notabil “pas înainte” prin instalarea sa generoasă în eleganta sală de conferințe “Mircea Eliade” a Bibliotecii Metropolitane, frecventată constant de un public iubitor de cultură pentru manifestările de calitate superioară. În această sală vom putea și noi desfășura atât activitatea Punctului de lucru, cât și manifestări culturale specifice.
S-au efectuat noi înscrieri de membri în Asociație (foști refugiați și membri de   familie), al căror număr îl depășește pe cel al colegilor plecați spre veșnicie.
În ultimii ani au fost desfășurate o serie de deplasări în țară, la Casele Județene de Pensii, întâlniri cu membri și cu alți refugiați (Constanța, Tulcea, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Galați, Călărași, Brașov, Arad, Dolj ș.a.), participări la activități publice, cultural-științifice. Am reușit să construim – desigur, în  timp – relații bune cu C.N.P.A.S., cu conducerea centrală a A.F.D.P.R., cu organizații sau asociații județene de foști deportați și persecutați etnic (Oradea, Brașov, Ploiești, Slobozia). Vom aborda în viitorul apropiat alte câteva direcții noi ale unor asemenea acțiuni, promovând principialitatea și colegialitatea acestor relații, în vederea accentuării vizibilității Asociației noastre  în planul social-cultural al societății românești.
 La 28 iunie 2015 a fost marcată comemorarea celor 75 de ani de la declanșarea Marelui Refugiu Românesc, la Sesiunea Științifică Națională a “Zilelor Andrei Șaguna”.
 La prelegerea de la Colegiul Național de Apărare despre Marele Refugiu Românesc a participat un auditoriu numeros format din personalități de rang superior, politic și militar. La 27 februarie 2015, Asociația noastră a organizat o manifestare culturală publică la Societatea “Progresul Silvic”, consacrată activității publicistice deosebite a dlui.ing.Aurel Ungur, distins coleg nonagenar al nostru. O remarcabilă activitate publicistică a  desfășurat în ultimii ani vrednicul nostru coleg Ioan Sorin Boldea, inclusiv cu mențiuni interesante ale trăirii refugiului.
Cunoscutul si apreciatul arhitect dr.Alexandru Budișteanu a publicat remarcabilul volum memorialistic Sub patru regimuri, pe toate continentele (600 p.), care dedică trei capitole dense evocării mediului social-cultural de la Bâlți, dramei de proporții a refugiului basarabean, în pagini ce se înscriu la loc de frunte în literatura Marelui Refugiu Românesc. Pe aceiași linie social-culturală și istorică se înscrie și interviul Președintelui  Asociației  publicat  în  apreciata  revistă    Observator  cultural (24 sept.2015), constând într-o interesantă discuție ce face o paralelă de actualitate deosebită între Marele Refugiu Românesc și marile mișcări demografice ale imigrației ce implica azi Europa și întreaga lume.
În problemele atât de complexe ale despăgubirilor în baza Legii nr.9/1998 și mai ales ale Legii nr.290/2003, Asociația noastră a fost la dispoziția membrilor interesați, sprijinind clarificarea situației reale a cauzelor analizate, cu recomandări procedurale adecvate și cu un accent deosebit pe cunoașterea Legii nr.165/2013; tot astfel și a Legii nr,255/2015, în materia ei de reglementare.
Cea mai importantă realizare a Asociației noastre, obținută după peste 7 ani de mari eforturi (mai 2008-iunie 2015), de la procedurile prealabile la cele judiciare până la Înalta Curte de Casație și Justiție, apoi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (sept.2014), s-a încheiat prin dublarea îndemnizațiilor tuturor celor aproape 110.000 foști refugiați; ea aduce un spor substanțial pentru o bună parte dintre ei, un spor din păcate mai modest pentru ceilalți, dar și o nedreptate pentru soții/soțiile supraviețuitoare. Rămâne însă preucupant și faptul că, prin coroborarea cu alte măsuri legislative, s-a creiat din nou discriminarea noastră și astfel ea se menține în continuare ca o temă de acțiune în perspectiva apropiată. Tot din păcate, nu pot fi trecute cu vederea nici împotrivirile venite chiar din rândurile unor foști refugiați, îndeosebi la începuturile acestor demersuri, cărora le sunt imputabile daunele considerabile provocate de autorii acestor împotriviri.
Dinamica organizatorică a Asociației nostre va trebui dezvoltată, valorificând faptul că în București avem cel mai mare bazin de noi înscrieri, precum și prin activizarea grupului membrilor de familie. În tematica acțiunilor culturale a fost introdusă întâmpinarea Centenarului Marii Uniri a României Moderne (2018-2020). Statutul Asociației noastre va fi completat cu un Regulament intern de funcționare, adaptat condițiilor actuale ale activității. Noile Legitimații de Membru ale Asociației noastre vor simboliza o identitate proprie mai pronunțată.
          Activitatea Asociației din ultimii ani poate fi considerată ca acceptabilă cu unele rezerve, în condițiile de desfășurare încă insuficiente, dar și ale celor neutilizate la capacitatea lor reală.
În legatură cu toate aceste probleme a urmat punctul din ordinea de zi rezervat Discuțiilor, în cursul cărora au fost reținute observațiile, sugestiile și propunerile unora dintre participanți.
La punctul rezervat unor Chestiuni organizatorice, au fost prezentate probleme ale funcționării Colegiului Director, Colegiului de Onoare, dar îndeosebi ale dificutăților Biroului Executiv. În acest sens, dl.Florin Hălălău a fost promovat din funcția de membru în aceia de Vicepreședinte pentru problemele de comunicare; dl.Marius Ardeleanu a fost promovat din funcția de membru în aceea de Secretar al Biroului Executiv; dl.Tiberiu Munteanu a fost ales în funcția de membru al Biroului, iar Comisia de Cenzori a fost completată cu 2 membri. S-a subliniat necesitatea unui vicepreședinte organizatoric. Președintelui Fondator al Asociației, care a funcționat ca Presedinte Executiv Delegat, și s-a prelungit mandatul ca Provizoriu, pentru intrarea în funcțiune a Secretariatului, preschimbarea Legitimațiilor, pentru noile demersuri de înlăturare a discriminării și coordonarea intregii activități executive.
          În încheierea Adunării Generale, Președintele a adresat cuvenitele  mulțumiri colegilor din conducere și numeroșilor membri care au sprijinit întreaga activitate, cu speranța și convingerea că aceasta se va dezvolta corespunzător în viitorul apropiat.
vineri, 16 mai 2014

Prelegere despre Marele Refugiu Românesc la Colegiul Naţional de Apărare

La 13 mai 2014, Colegiul Național de Apărare  a avut înscrisă în program prelegerea asupra fenomenului Marelui Refugiu Românesc, prezentată de istoricul prof.dr.Alexandru Porțeanu, Președintele Asociației Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947). Expunerea temei a fost primită cu interes de auditoriu, în prezența unor personalități de rang superior, politic și militar. În acest cadru a fost subliniată importanța funcției deosebite a educației și culturii istorice,a conștiinței istorice, ca elemente constitutive fundamentale ale afirmării identității poporului român în lumea contemporană. Prelegerea a înfățișat și unele coordonate de ansamblu, cu caracter geopolitic, comparativ, inclusiv unele aspecte militare ale temei istorice abordate, punând accentul pe caracteristicile generale sau specifice ale Marelui Refugiu Românesc, în varietatea ipostazelor sale sociale, zonale, cronologice. Autorul a înfățișat sintetic desfășurarea și urmările acestui amplu fenomen până în zilele noastre, cu unele date și considerații asupra situației foștilor refugiați, a Asociației civice care îi reprezintă. A fost subliniată ideea cunoașterii, a cercetării științifice și a mediatizării corespunzătoare a unui capitol de istorie încă insuficient cunoscut, inclusiv semnificația transmiterii mesajului acestuia spre viitor. Evenimentul marchează un moment notabil al prezenței Asociației Foștilor Refugiați în actualitatea funcției publice care îi revine.

sâmbătă, 22 februarie 2014

2% pentru AFOR 1940-1947

Pînă la data de 15 mai aveţi posibilitatea să redirecţionaţi 2% din impozitul pe 2013 către  Asociaţia Foştilor Refugiaţi AFOR 1940-1947. Toţi cei care doresc să ne sprijine o pot face completînd formularul alăturat (230 sau 200 după caz) şi trimiţîndu-l, împreună cu o copie a fişei fiscale primite de la angajator, administraţiei financiare de pe raza teritorială, printr-o scrisoare recomandată sau direct prin depunere la registratură. Codul de identificare fiscală este 25340180, iar contul RO88 BREL 0002 0002 5079 0100 deschis la Libra Bank. Vă mulţumim!